Oproštajni intervju sa gospođom Idom Rojtersverd, prvom sekretarkom i programskom menadžerkom za podršku reformama u sektoru životne sredine i klime u Ambasadi Švedske u Beogradu

Gospođa Ida Rojtersverd, prva sekretarka u Ambasadi Švedske u Beogradu odgovorna je za realizaciju razvojne podrške u oblastima životne sredine i klime. Švedska je vodeći donator u sektoru životne sredine i klime u Srbiji, čime podržava integraciju Srbije u Evropsku uniju. Podrška obuhvata realizaciju projekata u saradnji sa Vladom Srbije, opštinama, nevladinim organizacijama, privrednim subjektima i akademskim krugovima. Gospođa Rojtersverd radila je u švedskom Ministarstvu za životnu sredinu, magistrirala je pravo i industrijsku ekonomiju za oblast životne sredine na Univerzitetu Lund, Švedska.

IED Srbija: Gospođo Rojtersverd, zemlja koju predstavljate ima najviše standarde u oblastima životne sredine, održivosti, ugljenične neutralnosti i rodne ravnopravnosti u Evropi. Koliko je vaš rad u Ambasadi Švedske u Beogradu bio edukativan i uticajan u tom smislu, u prenošenju švedskih iskustava u Srbiji?

Ida Rojtersverd: Podsetimo se da je zeleno putovanje Švedske počelo pre više od 70 godina i da je postepeno bivalo sve jače i jače. Prelazak društva na zeleno zahteva vreme. Naša tranzicija je počela šezdesetih godina prošlog veka, kada je nauka pokazala kako su priroda i ljudi ozbiljno pogođeni širenjem štetnih hemikalija. Od tada, svest o zaštiti životne sredine rasla je iz godine u godinu. Danas je upravljanje životnom sredinom sastavni deo društvenog i ekonomskog razmišljanja. Evropska unija je fantastična sila za podsticanje reformi i investicija u životnoj sredini; prekogranična saradnja i zajedničko rešavanje izazova zadatak je od najveće važnosti. Zbog toga naša podrška evropskim reformama  u Srbiji daje najviši prioritet reformama u sektoru životne sredine.

Mi, zaposleni u Ambasadi Švedske u Beogradu, radili smo pod istim motom: Akcija za životnu sredinu – predvodimo primerom! Prošle godine ustanovili smo prvu internu politiku zaštite životne sredine u  Ambasadi. Želeli smo da pokažemo da Ambasada – i Švedska u Srbiji – nastoji da ispuni visoke standarde u oblasti životne sredine. Švedska je vodeći donator u Srbiji u oblastima životne sredine i klime. Naša zemlja podržava reforme koje se u Srbiji sprovode u cilju smanjenja zagađenja vazduha, unapređenja biodiverziteta i povećanja obima odvajanja otpada iz domaćinstava. Ovom politikom zaštite životne sredine identifikovali smo načine za poboljšanje našeg učinka u životnoj sredini. Vozači Ambasade su prošli obuku za eko vožnju, imamo električne automobile, i vršimo monitoring lokalnog zagađenja vazduha. Ambasada podržava proizvodnju meda i održivo baštovanstvo, što je dobro za lokalni biodiverzitet. Kada je reč o reciklaži, naše ambicije su porasle i sada iskorišćavamo i otpad od hrane, koji se šalje u proizvodnju biogasa i pretvara u zelenu električnu energiju! Ambasada je takođe ugovorila isporučioca zelene električne energije i maksimalno radi na merama energetske efikasnosti.

IED Srbija: Imajući u vidu Vaše impresivno iskustvo i Vašu ulogu rukovodioca Nacionalnog programa za zaštitu životne sredine u Ambasadi Švedske, možete li sa nama da podelite koja su to dostignuća koja biste izdvojili, a koja ste ostvarili tokom Vaše misije u Beogradu?

Ida Rojtersverd: Srbija je u poslednjih nekoliko godina pojačala aktivnosti u sektoru životne sredine, pokrenute su važne reforme i investicije. Za mene je bila privilegija pratiti i pružati podršku na ovom zelenom putovanju. Zaštita i ulaganje u životnu sredinu zapravo je ulaganje u kvalitet života. Građani žele moderno društvo sa čistom vodom i vazduhom, zbrinutim otpadom, žele da znaju stanje životne sredine i da budu deo donošenja odluka, što je veoma pozitivno!

Švedska podržava širok spektar projekata, a poslednjih godina smo zajedno sa našim partnerima u Srbiji ostvarili mnogobrojne rezultate u naporima koje smo zajedno započeli pre mnogo godina. Dozvolite mi da vam predstavim neke konkretne primere:

Pregovori sa EU za životnu sredinu i klimu su otvoreni, što je veoma važno, jer se time omogućava sistematičniji rad na reformama u domenima klimatskih promena, zaštite vazduha i upravljanja otpadom, kao i u planiranju investicija. Švedski ENVAP projekat je ključan u podršci ovom procesu, a Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije je pojačalo reformu javne politike. U oblasti upravljanja otpadom, uspeli smo da kroz projekat EISP pružimo podršku ne samo razvoju politike u oblasti otpada, već i zajedno sa EU i Srbijom omogućimo veliku reformu za razdvajanje otpada iz domaćinstava. Sjajno je videti da građani 17 opština odvajaju otpad i pokazuju spremnost da krenu sa reciklažom i smanje odlaganje otpada na deponije. Nadam se da će i druge opštine krenuti istim putem.

Započeli smo sprovođenje projekta EU za Zelenu agendu u Srbiji. Srbija je sada vodeća zemlja u sprovođenju Zelene agende EU za Zapadni Balkan. Veoma sam srećna što mogu da vidim da toliko opština i preduzeća širom Srbije predvode svojim primerom i pokreću planove i investicije za čistiji vazduh, cirkularnu ekonomiju i dekarbonizaciju. Zajedno sa Vladom Srbije, Delegacijom EU, Vladom Švajcarske, UNDP-om i EIB-om, izgradili smo jaku platformu za saradnju, kojom se pokreće razvoj politika, pilot akcija i investicija, uz podršku koja je premašila iznos od 17 miliona evra. Takođe sam veoma srećna što vidim da će Švedska podsticati napore Srbije na zaštiti biodiverziteta i upravljanju močvarama, a imajući u vidu klimatske promene, Srbija treba da planira i dobro upravlja svojim močvarama kako bi obezbedila održivo upravljanje vodama.

Na kraju, dozvolite mi da pomenem veliki posao koji smo podržali kroz projekat implementacije Direktive o industrijskim emisijama. Poslednjih godina, industrija u Srbiji doživljava zeleno buđenje, utvrđujući prioritete i ulažući u bolji učinak životne sredine. Svima je jasno da je važno zadržati konkurentnost i pristup tržištu Evropske unije. Srbija sada priprema nove zakone o zelenoj industriji sa višim standardima i procedurama za izdavanje dozvola, što je veoma važno. Bilo je veliko zadovoljstvo upoznati mlade studente i sarađivati sa našim implementacionim partnerom, Centrom za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta, na jačanju aktivnosti u domenu zelene tranzicije.

IED Serbia: Možete li da podelite sa nama neke od lekcija naučenih u saradnji između Švedske i Srbije u radu na reformisanju sektora životne sredine, i koji bi bio Vaš savet za budućnost?

Ida Rojtersverd: Najveći pokretač promena je angažovanje građana za bolji život. Srbija ima lepu i bogatu prirodu koju treba zaštititi, i zadovoljstvo je videti građane, studente i preduzeća koji žele da se angažuju u reformama životne sredine. U narednim godinama biće veoma važno nastaviti jačanje ovog pozitivnog trenda, društvenog dijaloga i inkluzivnog donošenja odluka. Obrazovanje je ključ: kada deca i učenici imaju znanje i vide da se u Srbiji vrše ulaganja u životnu sredinu, i oni će želeti da budu deo te pozitivne promene i da daju svoj doprinos.

Ministarstvo zaštite životne sredine donelo je važne odluke da se Srbija približi reformi životne sredine EU u oblasti npr. zagađenja vazduha i upravljanja otpadom. Okviri politike su uglavnom uspostavljeni, a investicije rastu iz dana u dan. Izgradnja kapaciteta i pružanje snažne podrške opštinama u sprovođenju politika i investicija, biće veoma važni u godinama koje dolaze. Veliki broj opština već obavlja sjajan posao, a nadam se da će ih u bliskoj budućnosti biti još više.