Počela postepena primena Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika

Od 1. oktobra 2023. godine počela je primena Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika u EU u svojoj prelaznoj fazi. CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) mehanizam je ključno sredstvo Evropske unije u borbi protiv “curenja ugljenika” tj. izjednačavanja cena emisija ugljen-dioksida unutar i van njenih granica. Reč je o uvođenju prekograničnog poreza na emisije ugljen-dioksida za određene vrste robe uvezene iz zemalja koje još uvek nemaju uspostavljen mehanizam oporezivanja emisija CO2 što je unutar granica EU definisano EU ETS direktivom. 

Na ovaj način Evropska unija želi da osigura da njene klimatske politike neće biti oslabljene preseljenjem proizvodnje van granica EU u zemlje sa manje ambicioznim klimatskim standardima. Postavljanjem pravedne cene za emisije CO2 za uvezene proizvode sa visokim emisijama gasova sa efektom staklene bašte (GHG) EU takođe čuva konkurentnost svojih proizvoda da ne bi došlo do zamene domaćih proizvoda uvoznim. 

U prelaznoj fazi, CBAM će se primenjivati na uvoz proizvoda u EU iz industrije cementa, gvožđa i čelika, aluminijuma, veštačkih đubriva, električne energije i vodonika. Uvoznici ove robe u Evropskoj uniji biće u obavezi da izveštavaju o količini uvezene robe i o direktnim i indirektnim emisijama GHG gasova ali bez finansijskih obaveza. Prvi izveštaj uvoznici će morati da podnesu 31. januara 2024. godine za poslednji kvartal 2023. godine.

Trgovinski partneri EU iz Srbije će u prelaznom periodu biti u obavezi da obračunavaju svoje GHG emisije i izveštavaju o njima, bez obaveze plaćanja. Postupno uvođenje CBAM-a usklađeno je sa postepenim ukidanjem dodele besplatnih dozvola u okviru sistema za trgovanje emisionim jedinicama EU (EU ETS). Ova dva mehanizma harmonizovana su da bi bili usklađeni sa pravilima Svetske trgovinske organizacije (WTO) o konkurenciji.

EU će uvoznicima uvesti naplatu u okviru CBAM-a 2026. godine. Od 1. januara 2026. godine, uvoznici će biti u obavezi da kupe odgovarajući broj CBAM certifikata koji odgovara emisiji GHG koji su ugrađeni u uvezenu robu koja podleže CBAM mehanizmu. Cena sertifikata će biti definisana na osnovu nedeljnog proseka aukcijskih troškova dozvola za emisije u okviru ETS.

Jasno je da će CBAM doneti finansijske izdatke srpskim kompanijama koje izvoze u EU a koje pripadaju navedenim sektorima industrije i posledično proizvesti uticaj na mogućnost izvoza njihove robe. Jedini način da se ovi troškovi izbegnu je smanjenje emisija GHG kroz investicije u zelene, niskougljenične tehnologije koje se mogu podržati i kroz uvođenje sistema za naplatu emisija ugljen-dioksida u Srbiji koji bi bio kompatibilan sa EU ETS. Specifični Plan implementacije Direktive o sistemu trgovine emisionim jedinicama EU ETS koji se izrađuje u okviru projekta IED Srbija obuhvatiće i uticaj ovog mehanizma na ekonomiju kao i mere koje je potrebno uvesti za smanjenje tog uticaja.