Razno

Intervju sa gospodinom Patrikom Lorensom Svinijem, međunarodnim tehničkim ekspertom na projektu IED Srbija  Novi projekat IED Srbija pruža sveobuhvatnu podršku…

Novogodišnji intervju sa gospođom Aleksandrom Imširagić-Đurić, pomoćnicom ministarke Ministarstvo zaštite životne sredine intenzivno radi na unapređenju procesa izdavanja integrisanih dozvola IED…

Informisanje i jačanje kapaciteta

Aktivnost 4.1: Strategija komunikacije za Direktivu o industrijskim emisijama i srodne direktive Aktivnost ima za cilj da poveća informisanost operatera…

Tehnička pomoć

Aktivnost 2.1: Priručnik o efikasnoj potrošnji vode i energije Prehrambena industrija beleži visoku potrošnju vode i energije, tako da ona…