Drugi sastanak radne grupe za izradu DSIP-a za EU ETS direktivu

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu bio je domaćin drugog sastanka radne grupe za pripremu Specifičnog plana implementacije Direktive (DSIP) o sistemu trgovine emisionim jedinicama gasova sa efektom staklene bašte (EU ETS) koji se izrađuje u okviru projekta. 

Sastanak je otvorila državna sekretarka Sandra Dokić ispred Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i istakla značaj ove radne grupe budući da na osnovu prikupljenih podataka koje je sproveo projekat, Srbija ima 125 operatera koji podležu zahtevima Direktive o sistemu trgovine emisijama. Istakla je da uskoro predstoji uspostavljanje sistema monitoringa, izveštavanja i verifikacije (MRV) emisija gasova sa efektom staklene bašte i podsetila da je od oktobra meseca počela postepena primena Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika u Evropskoj uniji tzv. CBAM-a i da je zbog toga od izuzetne važnosti nastavak postupanja u skladu sa Sofijskom dekleracijom i usvojenim Akcionim planom za Zelenu agendu za Zapadni Balkan sa aspekta smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Nacionalni i međunarodni eksperti projekta predstavili su administrativni plan i metodologiju prikupljanja podataka o emisijama gasova sa efektom staklene bašte. Usledila je prezentacija analize prikupljenih podataka odnosno detalji tehničke analize, kao i preliminarna finansijska analiza koja je uključila je i socio-ekonomski uticaj implementacije ove Direktive. Nakon toga projektni tim upoznao je predstavnike radne grupe sa planom pripreme prvog nacrta DSIP-a za EU ETS Direktivu. 

Sastanku su prisustvovali članovi radne grupe ispred Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva za evropske integracije, Akreditacionog tela Srbije, Agencije za zaštitu životne sredine, Direktorata civilnog vazduhoplovstva, Privredne komore Srbije, kao i predstavnici preduzeća Elektroprivreda Srbije i Naftna industrije Srbije.