Drugi sastanak radne grupe za uspostavljanje saradnje institucija u cilju promocije tehnološkog unapređenja industrije u Srbiji

U okviru komponente projekta koja se bavi promocijom tehnološkog unapređenja na Tehnološko-metalurškom fakultetu održan je drugi sastanak radne grupe. Ova komponenta ima za cilj da podrži predstavnike industrije i druge zainteresovane strane u prepoznavanju mogućnosti finansiranja potencijalnih projekata za podsticanje inovacija u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa zahtevima Direktive o industrijskim emisijama.

Tokom sastanka predstavljeni su rezultati projektnih aktivnosti koje su realizovane u prethodnom periodu. Kao posebna tema sastanka bila je unapređena verzija SWOT analize o eko-inovacijama u prehrambenoj industriji u Srbiji. Ona je uključila i procenu neophodnih mera koje prehrambena industrija mora da sprovede da bi ispunila zahteve Direktive o industrijskim emisijama.

Predstavljena su i iskustva i zaključci nakon završene prijave za Program sufinansiranja inovacija Fonda za inovacionu delatnost za kompaniju „Papir Print“ d.o.o, koja je razvila ideju za kombinovanje spaljivanja rastvarača sa ponovnom upotrebom toplote za proizvodnju rashladne vode.

Sastanku su prisustvovali predstavnici institucija među kojima: Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Dekan prof. dr Petar Uskoković održao je uvodnu reč skupa u ime fakulteta koji realizuje projekat “Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji”, a radni deo sastanka vodio je projektni tim u saradnji sa lokalnim ekspertima.