Film o takmičenju Tech Case Study 2022

U toku tamičenja „Tehnološka studija slučaja 2022“, a u okviru projekata IED Srbija i eVOC Srbija, snimili smo film u kom smo intervjuisali gotovo sve aktere ovog takmičenja a među sagovornicima su bili i gospođa Karin Mekdonald (Karin McDonald), šefica Grupe za međunarodnu razvojnu saradnju ambasade Švedske u Srbiji, gospodin Nebojša Cvejanov, koordinator programa ambasade Kraljevine Norveške, dr Petar Uskoković, dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Bojana Vukadinović, rukovodilac projekta IED Srbija, dr Aleksandra Đukić-Vuković, docent, ispred organizacionog odbora takmičenja, dr Mirjana Kostić i dr Maja Radetić, profesorke Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na naša pitanja odgovarali su i članovi pobedničkih timova, među njima i Đorđe Nožanić, Nevena Ilić, Vukašin Lalović, Tamara Orlović, Maša Radisavljević, Una Gajić i mnogi drugi.

Sagovornike smo pitali, između ostalog: Zašto je podrška reformama u zaštiti životne sredine važna za Švedsku? Kako Norveška može pomoći u procesu tranzicije na Cirkularnu ekonomiju? Zašto je važna cirkularna ekonomija? Koliko je „zeleno razmišljanje i planiranje“ važno za posao tehnologa?

Pogledajte šta su nam oni rekli.