Gradska uprava grada Zaječara izdala prvu integrisanu dozvolu za farmu svinja

Odeljenje za urbanizam, građevinske i komunalno-stambene poslove Gradske uprave grada Zaječara, Kancelarija za zaštitu životne sredine, donelo je Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti intenzivnog uzgoja svinja na farmi Halovo, operatera „Delta Agrar“ u Zaječaru. Ovo je ujedno i prva integrisana dozvola izdata za farmu svinja u Srbiji, koja je ishodovana kao rezultat rada projektnog tima IED Srbija, Odeljenja za integrisane dozvole Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i izuzetnog zalaganja predstavnika lokalne samouprave grada Zaječara.

Projektni tim IED Srbija u okviru tehničke podrške svoje aktivnosti usmerava kako na podršku operaterima tako i nadležnim organima u procesu izdavanja integrisanih dozvola. U okviru prethodnog projekta IPPC farme izrađen je nacrt integrisane dozvole za farmu svinja Halovo u saradnji sa lokalnom samoupravom u skladu sa obrascem usvojenim u toku projekta. Kroz uslugu Help Desk-a, operater „Delta Agrar“ se obratio projektnom timu IED Srbija za pomoć u pripremi i dopuni planova i pribavljanju potrebne dokumentacije kao odgovor na dodatne zahteve nadležnog organa.

Saradnja Odeljenja za integrisane dozvole Ministarstva zaštite životne sredine, Gradske uprave grada Zaječara i pomoć projekta IED Srbija bile su od presudnog značaja za izradu i donošenje jedne ovako složene dozvole od strane lokalne samouprave, imajući u vidu da je ovo prva integrisana dozvola izdata za farmu svinja u Srbiji.

Tekst obaveštenja i Rešenje o izdavanju integrisane dozvole operateru „Delta Agrar“ na lokaciji farme svinja Halovo objavljeno je na sajtu Gradske uprave Zaječar.