IED Srbija na Trash Challenge danu

Projektni tim IED Srbija učestvovao je u izazovu “Trash challenge Day” u okviru kampanje Evropske unije “Pogledaj oko sebe. Pokreni se” koja ima za cilj da istakne važnost zaštite životne sredine.

Akciju je organizovala Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije sa namerom da se ukaže na EU pomoć koju Srbija dobija za ovu oblast.

Na Savskom nasipu 14. juna otpad su zajedno prikupljali predstvnici diplomatskog kora, Vlade Srbije, Ministarstva zaštite životne sredine, Grada Beograda kao i eksperti na projektima koji se odnose na zaštitu životne sredine. Kamion pun prikupljenog i razvrstanog otpada, je kese nakon ove akcije odvezao u centar za reciklažu JKP „Gradska čistoća“.

”Trash Challenge Day” organizovan je u okviru EU projekta “Jačanje vidljivosti i komunikacionih aktivnosti o IPA programima u Srbiji” i okupio je oko 200 učesnika kojima je prethodno podeljena zaštitna odeća i reciklažne kese za prikupljanje svih vrsta otpada. Volonteri podeljeni u tri organizacione jedinice obišli su različite delove šireg područja novobeogradskog bloka 45 – od priobalja do ulice Jurija Gagarina.

Kampanja „Pogledaj oko sebe. Pokreni se!“ počela je 12. juna i trajaće do polovine jula, s ciljem podizanja svesti o značaju zaštite životne sredine. Projekat IED Srbija učestvovaće i u narednim akcijama planiranim u okviru ove kampanje.