Švedska i Norveška zajedno za zeleniju industriju u Srbiji – završna konferencija projekta IED Srbija

Inspekcijska kontrola i alati za poređenje sa BAT za industrijska postrojenja koja podležu IED-u

Održane radionice za predstavnike inspekcije zaštite žvotne sredine


Održana Konferencija o principima dobre prakse u proizvodnji hrane

Održana radionica „Unapređenje sirovinske i energetske efikasnosti primenom BAT“

Održana radionica za studente „Uvod u Direktivu o industrijskim emisijama“


Opština Kula izdala integrisanu dozvolu za farmu koka nosilja

Opština Velika Plana izdala prvu integrisanu dozvolu

Održana radionica o proizvodnji biogasa za IPPC operatere u Srbiji


Ekipa „5a“ Pete beogradske gimnazije pobedila na „Tech case study 2020“

Finale takmičenja “Tech case study 2020” uz podršku projekta IED Srbija

Obaveštenje za operatere IPPC postrojenja u oblasti prehrambene industrije


Gradska uprava grada Zaječara izdala prvu integrisanu dozvolu za farmu svinja

Projekat IED Srbija podržao organizaciju „Tech case study 2020“

Predstavljeni novi sektori industrije koji će biti uključeni u implementaciju Direktive o industrijskim emisijama


Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 o životnoj sredini usvojena od strane
Vlade Republike Srbije

Drugi sastanak radne grupe za uspostavljanje saradnje institucija u cilju promocije tehnološkog unapređenja 

Podrška nadležnim organima u izdavanju integrisanih dozvola za sektor prehrambene industrije


IED Srbija na Sajmu zaštite životne sredine Ecofair 2019

Opština Lajkovac izdala prvu integrisanu dozvolu

Projekat IED Srbija deo “EU zelenog dana” u Subotici


IED Srbija na “EU zelenom danu” u Šapcu

IED Srbija na Trash Challenge danu

IED projekat na Nacionalnom danu Švedske


Studijsko putovanje u
Republici Hrvatskoj

Održana radionica o programima i fondovima dostupnim privatnom sektoru

Podrška lokalnim samoupravama u izdavanju integrisanih dozvola


Projekat IED Srbija na sastanku Pregovaračke grupe za Poglavlje 27

Neophodna saradnja institucija za tehnološko unapređenje industrije u Srbiji

Kako do IPPC dozvole – radionica za predstavnike farmi i nadležne organe


Izabrana prva opština koja će imati pomoć u izradi nacrta integrisane dozvole

Obaveze industrije u okviru
Poglavlja 27

Civilnom sektoru predstavljen status pregovaračke pozicije za Poglavlje 27


Podrška lokalnim samoupravama u izdavanju integrisanih dozvola

Sastanak u Generalnom direktoratu za životnu sredinu EK u Briselu

Monitoring emisija iz velikih industrijskih postrojenja – nove smernice objavljene


Predstavljene aktivnosti i rezultati rada na izradi DSIP

Revizija Specifičnog plana za implementaciju Direktive o industrijskim emisijama

Predstavljen projekat o industrijskim emisijama – IED Srbija