Inspekcijska kontrola i alati za poređenje sa BAT za industrijska postrojenja koja podležu Direktivi o industrijskim emisijama

Uputstvo za sprovođenje inspekcijske kontrole i alati za poređenje sa BAT predstavljeni su lokalnim inspektorima i predstavnicima Ministarstva za zaštitu životne sredine tokom završne radionice, održane 19. februara 2021. godine.

Na sastanku je učestvovalo 30 inspektora zaduženih za integrisane dozvole na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, a to je bila prilika da se učvrsti odnos sa lokalnim inspektorima i da se dalje razgovara o temi kontrole industrijskih postrojenja u okviru IED. Agendu radionice možete pogledati ovde.