Izabrana prva opština koja će imati pomoć u izradi nacrta integrisane dozvole

U okviru aktivnosti 2.4 projekta, koja se odnosi na pružanje podrške organima lokalne samoprave u izradi integrisanih dozvola za farme, izabrana je prva od ukupno deset opština kojoj će biti pružena pomoć u izradi nacrta interisane dozvole.

Reč je o opštini Lajkovac i farmi tovnih pilića „Ruklada“, operatera Vindija d.o.o, Lajkovac, za koju je operater dostavio kompletan zahtev, sa svim potrebnim dozvolama i dokumentacijom. Na sastanku koji je održan u petak 18. januara 2019. godine, sa predstavnicima opštinske uprave i Ministarstva zaštite životne sredine RS, ugovoreno je da ekspertski tim projekta zajedno sa Ministarstvom učestvuje u izradi nacrta dozvole i to pre svega na delu koji se odnosi na uslove koji se propisuju dozvolom.

Preostalih devet opština biće naknadno izabrano, na osnovu kompletnosti zahteva koji su podneti za farme na njihovoj teritoriji.