Izašao liflet o novom projektu IED Srbija

Projektom „Zelena tranzicija – implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji 2021-2025“ nastavljena je uspešna saradnja između Ministarstva zaštite životne sredine, Centra za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) koju predstavlja Ambasada Švedske u Beogradu.

Novi projekat predstavlja nastavak podrške implementaciji nacionalne regulative o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine promovisanjem prelaska srpske industrije na zelene tehnologije.

Više informacija o novom projektu kao i o rezultatima prethodnih projekata realizovanih u okviru ove saradnje pročitajte u ovom dokumentu.

Factsheet IED