Izdata integrisana dozvola kompaniji Elixir Zorka Šabac

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, donelo je Rešenje o izdavanju integrisane dozvole operateru „Elixir Zorka-Mineralna đubriva“ d.o.o. Šabac, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje mineralnih đubriva raznih formulacija na lokaciji Šabac.

Nacrt integrisane dozvole za ovog operatera izrađen je u okviru projekta IED Srbija u saradnji sa predstavnicima Ministarstva zaduženim za izdavanje dozvola. Planirana je izrada petnaest nacrta integrisanih dozvola u sklopu tehničke podrške koju projekat pruža nadležnim organima u Srbiji. Odabrani operateri pripadaju različitim sektorima industrije i različitim okruzima u Srbiji kako bi obim tehničke podrške projekta bio što sveobuhvatniji i da bi uključio nadležne organe sa svih nivoa kompetencija. Svaki industrijski sektor ima specifične pravne i tehničke izazove koji se timski rešavaju uz podršku međunarodnih i lokalnih eksperata projekta IED Srbija.

Industrijski kompleks Elixir Zorka nalazi se u blizini grada Šapca na obali reke Save, na oko 80 km od Beograda i posluje u okviru „Elixir group“. To je kompanija koja se bavi proizvodnjom mineralnih đubriva različitih formulacija na bazi azota, fosfora i kalijuma.  

Tekst obaveštenja o izdavanju integrisane dozvole operateru „Elixir Zorka-Mineralna đubriva“ d.o.o. Šabac iz Šapca sa uvidom u rešenje objavljeno je na zvaničnom sajtu Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.

Izvor slike: Elixir group