Izdata integrisana dozvola Regionalnoj deponiji Subotica

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine Autonomne pokrajine Vojvodine, doneo je Rešenje o izdavanju integrisane dozvole operateru Regionalna deponija doo Subotica za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti upravljanja i odlaganja neopasnog otpada na lokaciji Bikovo kod Subotice. 

Nacrt integrisane dozvole za ovog operatera izrađen je u okviru projekta IED Srbija u saradnji sa predstavnicima pokrajinskih nadležnih organa. U sklopu tehničke podrške procesu izdavanja integrisanih dozvola koju projekat pruža nadležnim organima u Srbiji planirana je izrada petnaest nacrta integrisanih dozvola za operatere koji pripadaju različitim sektorima industrije i različitim okruzima u Srbiji, da bi obim tehničke podrške bio što sveobuhvatniji i da bi uključio nadležne organe sa svih nivoa kompetencija. Svaki industrijski sektor ima specifične pravne i tehničke izazove koji se timski rešavaju uz podršku međunarodnih i lokalnih eksperata projekta IED Srbija.

Regionalna deponija Subotica komunalno je preduzeće za upravljanje čvrstim otpadom na samom severu Srbije, u Bikovu kod Subotice, u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Ovo preduzeće osnovale su krajem 2007. godine opštine Bačka Topola, Kanjiža, Senta, Mali Iđoš, Novi Kneževac, Čoka i Grad Subotica. Projektovana je za tretman, skladištenje, ponovnu upotrebu i odlaganje neopasnog komunalnog i komercijalnog otpada.Tekst obaveštenja o izdavanju integrisane dozvole operateru „Regionalna deponija doo Subotica“ iz Subotice objavljeno je na zvaničnom sajtu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine