Neophodna saradnja institucija za tehnološko unapređenje industrije u Srbiji

U okviru projekta „Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji“ i komponente koja se odnosi na promociju tehnološkog unapređenja u lancu proizvodnje hrane, početkom marta održan je sastanak radne grupe. Na sastanku je razmatrano kako poboljšati saradnju između institucija radi daljeg tehnološkog unapređenja rada industrije i usklađivanja kompanija sa zatevima Direktive o industrijskim emisijama. Diskutovano je i o daljim koracima na projektu i načinu izbora kompanija i fondova koji bi bili uključeni u narednu fazu projekta.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Ambasade Švedske, Ministarstva privrede, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva za evropske integracije, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Univerziteta u Beogradu, Privredne komore Srbije i Stalne konferencija gradova i opština.

Prisutnima su se obratili: državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Viktor Nedović, pomoćnik ministra zaštite životne sredine Aleksandar Vesić, pomoćnica ministra privrede Katarina Obradović Jovanović, rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović i prva sekretarka Ambasade Švedske u Beogradu Ida Reutersward.

Ova komponenta projekta ima za cilj da podrži predstavnike industrije i druge zainteresovane strane u identifikaciji mogućnosti finansiranja i pripremi projektnih predloga za podsticanje inovacija u oblasti zaštite životne sredine i primeni najboljih dostupnih tehnika. U okviru aktivnosti na projektu, sprovedeno je istraživanje programa finansiranja koji su trenutno dostupni u Srbiji i pripremljena je SWOT analiza, koja je i predstavljena na sastanku.

Učesnici sastanka, članovi radne grupe složili su se da je za sagledavanje potencijala za tehnološko unapređenje industrije u Srbiji neophodna saradnja svih relevantnih institucija i izrazili zadovoljstvo što je u ovom projektu odabran upravo takav pristup.

Pomoćnik ministra zaštite životne sredine Aleksandar Vesić rekao je da bi posebnu pažnju trebalo posvetiti identifikovanju problema zbog kojih određene tehnologije nisu šire prihvaćene u industriji, kao i nalaženju načina za njihovu širu implementaciju. Pomoćnica ministra privrede Katarina Obradović Jovanović istakla je da bi trebalo detaljnije sagledati vezu između potencijala za unapređenje u industriji i mera zaštite životne sredine.

Državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Viktor Nedović osvrnuo se na dosadašnje aktivnosti Ministarstva nauke na podsticanju primene inovacija u privredi i razvoju strategije pametne specijalizacije. On je izrazio spremnost tog ministarstva na saradnju u pripremi predloga projekata iz oblasti zaštite životne sredine kroz programe kao što su Inovacioni fond i Horizon 2020.

Projekat IED Srbija realizuje Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu u saradnju sa Ministarstvom zaštite životne sredine i uz podršku Ambasade Švedske.