Nova pravila EU za „zeleniju“ hemijsku i tekstilnu industriju

Zajednički istraživački centar Evropske komisije (JRC) objavio je nove obavezujuće zaključke o najboljim dostupnim tehnikama koji se odnose na predstavnike više od 3000 operatera Evropske unije i oko 15 na teritoriji Republike Srbije, usvojenih u skladu sa Direktivom o industrijskim emisijama (IED) kako bi se smanjili štetni uticaji koji potiču iz sektora hemijske i tekstilne industrije.

Odluke Evropske komisije koje se odnose na upravljanje i tretman otpadnih gasova u sektoru hemijske, i na niz aktivnosti u tekstilnoj industriji objavljene su u decembru prošle godine. Zaključci proizilaze iz koordinisanih napora zainteresovanih strana, uključujući i predstavnike industrije, u cilju postizanja dogovora o najboljim dostupnim tehnikama (BAT) za pomenute industrijske sektore. 

Ovaj potez predstavlja još jedan korak Evropske komisije ka ostvarivanju cilja nultog zagađenja da bi se postiglo smanjenje zagađenja vazduha, vode i zemljišta do nivoa bezopasnih za zdravlje i životnu sredinu. Cilj nultog zagađenja predstavlja jednu od najvažnijih tačaka Evropskog zelenog dogovora kojom se postiže sveobuhvatni cilj da Evropa postane prvi klimatski neutralni kontinent do 2050. godine. Nove obavezujuće norme imaju za cilj da povećaju nivo zaštite zdravlja ljudi i životne sredine uz istovremeno jačanje konkurentnosti industrije.

Prethodna Odluka Komisije kada je u pitanju sektor hemijske industrije, a koja je na snazi od 2016. godine uglavnom se bavi proizvodnjom organskih hemikalija, polimera i farmaceutskih proizvoda koji emituju isparljiva organska jedinjenja (VOC). Novi zaključci o BAT (BATC) za ovaj sektor tretiraju 34 ključne zagađujuće materije koje se emituju iz sektora hemijske industrije u vazduh, a donose i strože granične  vrednosti emisija za isparljiva organska jedinjenja. Posebna pažnja posvećena je tzv. CMR supstancama koje imaju karcinogene i mutagene efekte po zdravlje ljudi, ili utiču na reprodukciju. Pored pomenutog, uvodi se i novi pristup zasnovan na sistemu upravljanja u cilju sprečavanja, smanjenja i kvantifikacije difuznih emisija tj. emisija iz nedefinisanih ispusta poput curenja opreme. Novom Odlukom Komisije takođe se uspostavljaju i nove granične vrednosti emisija za VOC ali i za vinil hlorid monomere (VCM). Ove zagađujuće supstance se emituju pri proizvodnji polimera kao što su PVC ili polietilen. Novom Odlukom takođe se pojačavaju mere monitoringa i kontrole za praćenje očekivanih smanjenja emisija iz ovog sektora. 

U slučaju tekstilnog sektora, promene se tiču prevashodno mokre obrade tekstila, koja uključuje tretmane kao što su beljenje, bojenje ili završni tretman da bi se tekstilu dala specifična svojstva, kao što je vodoodbojnost. Ove promene su deo Strategije za održivi i cirkularni tekstil Evropske unije koja ima za cilj stvaranje zelenijeg i konkurentnijeg tekstilnog sektora. Novi zaključci o BAT (BATC) za tekstilni sektor posebno tretiraju pitanja energetske efikasnosti i efikasnog korišćenja resursa (potrošnja vode, potrošnja hemikalija, stvaranje otpada) koja su od značaja za cirkularnu ekonomiju. Takođe promoviše se održivija industrijska proizvodnja kroz zamenu hemikalija koje su opasne, štetne ili imaju veliki uticaj na životnu sredinu uvođenjem pristupa zasnovanog na sistemu upravljanja hemikalijama.

Uslovi integrisane dozvole, uključujući granične vrednosti emisija (GVE), zasnivaju se na najboljim dostupnim tehnikama (Best Available Techniques – BAT) navedenim u Zaključcima o BAT koje se moraju primeniti u roku od 4 godine nakon datuma njihovog objavljivanja u Službenom listu EU za postojeća postrojenja, dok za nova stupaju na snagu bez odlaganja. Ova obaveza propisana je samo za države članice EU ali je Srbija, u skladu sa pregovaračkim procesom  za pristupanje  Evropskoj uniji, donela odluku da će se nadležni organi pridržavati Zaključaka o BAT u postupku izdavanja ili revizije integrisanih dozvola.

Zaključci o BAT za hemijsku (WGC BATC) i tekstilnu industriju (TXT BATC) predstavljaju 19. odnosno 20. po redu Odluku Komisije o implementaciji i mogu se naći na zvaničnom sajtu Zajedničkog istraživačkog centra EU u Sevilji (EIPPCB).