Obaveštenje za operatere IPPC postrojenja u oblasti prehrambene industrije, operatere IPPC farmi i predstavnike lokalne samouprave nadležne za izdavanje integrisanih dozvola

Obaveštavamo Vas da je u septembru mesecu 2019. godine usvojen Pravilnik o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugima zahtevima za monitoring zemljišta, („Službeni glasnik RS“, broj 68/19).

Pravilnik daje bliže odredbe vezane za obavezu vršenja monitoringa – periodičnih analiza zemljišta na kome se obavljaju industrijske aktivnosti, propisanu Zakonom o zaštiti zemljišta, sa ciljem da se dobiju podaci o stanju i kvalitetu zemljišta pre početka, u toku i po završetku obavljanja tih aktivnosti.

Detaljnije obaveštenje možete preuzeti ovde.