Obaveze industrije u okviru Poglavlja 27

Informativni skup na temu ”Status pregovaračke pozicije i obaveze industrije u okviru Poglavlja 27“ organizovalo je Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnjiu sa Privrednom komorom Srbije i Centrom za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta, a uz podršku ENVAP i IED projekata koje finansira Švedska.

Predstavnici Ministarstva su zajedno sa ekspertima – članovima projektnog tima prezentovali aktivnosti u vezi sa statusom Pregovaračke pozicije, kao i obavezama industrije u okviru Poglavlja 27. Posebna pažnja bila je usmerena na implementaciju Direktive o industrijskim emisijama (IED) i izradi Specifičnog plana implementacije za IED, kao i na implementaciju direktiva u oblasti hemikalija i upravljanja otpadom.

Tim projekta IED Srbija predstavio je aktivnosti na izradi Specifičnog plana implementacije (DSIP) za IED, strukturu samog DSIPa, kao i sve aspekte tehničke, finansijske i socio-ekonomske analize kojom su obuhvaćena pojedina industrijska postrojenja za koja će biti potrebni dodatni rokovi za usklađivanje sa najboljim dostupnim tehnikama i zahtevima Direktive.

Agendu događaja možete pogledati ovde.