Održan drugi modul obuke za inspektore zaštite životne sredine

U okviru martovske misije međunarodnih eksperata na projektu IED Srbija, održan je drugi od tri planirana modula obuke za inspektore. Teorijski deo obuke koja je ukupno trajala pet dana održan je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored tima odabranih inspektora, obuci su prisustvovali i predstavnici odeljenja za integrisane dozvole nadležnog Ministarstva kao i lokalni projektni eksperti i projektni tim. 

Prvog dana Irski eksperti na projektu Patrik Lorens Svini i Frenk Klinton održali su radionicu o upravljanju otpadom. Predavanja su otpočela analizom zakonodavnog okvira dok je drugi deo radionice bio posvećen praktičnom radu. Narednog dana održana je radionica o zaštiti zemljišta i podzemnih voda. Početak radionice bio je posvećen zakonodavstvu EU koje se odnosi na zaštitu zemljišta i podzemnih voda kao i na najbolje prakse u ovoj oblasti dok se u nastavku govorilo o tankvanama i strategijama za remedijaciju kontaminiranog zemljišta. Poslednji deo radionice posvećen je hidrogeološkim ispitivanjima zemljišta i podzemnih voda kao i praktičnom radu. Usledio je dan proveden u izradi plana za inspekcijski nadzor i pripremi poseta operaterima na terenu. 

Obuka prve grupe inspektora obavljena je u kompaniji „Elixir“ iz Šapca koja se bavi proizvodnjom mineralnih đubriva. Ova grupa odabranih inspektora zajedno sa međunarodnim tehničkim ekspertom na projektu Frenkom Klintonom i članovima projektnog tima obišla je proizvodni pogon kompanije koja posluje u okviru Elixir grupe. Inspekcijski nadzor obavljen je u skladu sa izdatom integrisanom dozvolom od strane Ministarstva, sa posebnim akcentom na teme obrađene u okviru održanih radionica o upravljanju otpadom i zaštiti zemljišta i podzemnih voda.

Druga grupa odabranih inspektora obišla je preduzeće „Victoriaoil“ iz Šida koje se bavi preradom uljarica i proizvodnjom i rafinacijom biljnog ulja. Ova grupa inspektora zajedno sa međunarodnim tehničkim ekspertom na projektu Patrikom Lorensom Svinijem i članovima projektnog tima obišla je proizvodni pogon kompanije. Inspekcijski nadzor obavljen je u skladu sa nacrtom integrisane dozvole koji je izrađen u okviru prethodnog projekta sa posebnim akcentom na teme obrađene u okviru drugog modula obuke 

Na kraju druge nedelje misije međunarodnih eksperata na projektu održana je radionica posvećena izradi izveštaja iz inspekcijskog nadzora koji je podrazumevao zajednički i rad u grupama. 

Obuka za inspektore u okviru projekta IED Srbija održava se u tri modula. Prvi korak u ovom postupku bio je izbor glavnog tima inspektora koji će proći detaljnu obuku i koji će biti treneri drugim inspektorima kada je reč o sprovođenju kontrole uslova propisanih integrisanim dozvolama. Šest inspektora sa republičkog, pokrajinskog i nivoa grada Beograda izabrano je u ovaj tim. Šest ključnih tema definisano je u procesu pripreme obuka a to su: plan inspekcijskog nadzora, tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom, zagađenje zemljišta i podzemnih voda, kao i zagađenje vazduha i buka.