Održan okrugli sto za nadležne organe i IPPC operatere prehrambene industrije

U prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu 15. novembra 2023. godine održan je okrugli sto na kome su učestvovali nadležni organi odgovorni za izdavanje integrisanih dozvola i operateri prehrambene industrije koji su u obavezi ishodovanja integrisane dozvole. Četvrtu u nizu sektorsku obuku i okrugli sto organizovalo je Ministarstvo zaštite životne sredine uz podršku projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, i u saradnji sa projektom IED Srbija.

Učesnici obuke imali su prilike da se upoznaju sa rezultatima programa podrške implementaciji Direktive o industrijskim emisijama (IED) u prehrambenom sektoru u Srbiji, u okviru kog su pripremljeni priručnici koji sumiraju neophodna znanja i tehnike za smanjenje uticaja na životnu sredinu i mere za efikasno korišćenje resursa ovih operatera.

Predstavnici projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ zatim su predstavili program podrške investicijama u ovoj oblasti u okviru javnog poziva u formi Izazova za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede. U nastavku su učesnici skupa imali prilike da čuju više o kompaniji “Carnex” kao primeru dobre prakse iz ovog sektora. 

Okrugli sto koji je usledio posvećen je izazovima i preprekama u postupku izdavanja integrisanih dozvola kao i predlozima za njihovo rešavanje i prevazilaženje. U nastavku su predstavnici operatera dobili priliku da govore o statusu zahteva za integrisane dozvole i postave pitanja nadležnim organima i ekspertima oba projekta.