Održan okrugli sto za nadležne organe i IPPC postrojenja za upravljanje otpadom

U Beogradu je 17. novembra 2023. godine održana obuka i okrugli sto za nadležne organe odgovorne za izdavanje integrisanih dozvola i za postrojenja za upravljanje otpadom koja su u obavezi ishodovanja integrisane dozvole. Obuku je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine uz podršku projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ i u saradnji sa projektom IED Srbija. 

Učesnici obuke imali su prilike da čuju više o procedurama izdavanja integrisanih dozvola i pravnom okviru Republike Srbije u ovoj oblasti. Takođe su mogli da se upoznaju sa planiranim izmenama Pravilnika o sadržini i izgledu integrisane dozvole i Pravilnika o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole sa posebnim osvrtom na nov obrazac za deponije. Predstavnici projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji” informisali su prisutne o tome na koji način mogu obezbediti sufinansiranje za koje se može konkurisati putem poziva u formi izazova za zelenu tranziciju srpske privrede.

Nakon predstavljanja Regionalne deponije Subotica koja je ishodovala integrisanu dozvolu, održan je okrugli sto posvećen izazovima i preprekama u postupku izdavanja integrisanih dozvola kao i predlozima za njihovo rešavanje i prevazilaženje. Na brojna pitanja učesnika u sali i onih koji su pratili događaj online, odgovarali su predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine kao i eksperti oba projekta.