Održan radni sastanak o izmenama podzakonskih akata o zahtevu i izgledu integrisanih dozvola

Početkom novembra meseca u Beogradu održan je radni sastanak sa nadležnim organima zaduženim za izdavanje integrisanih dozvola na svim nivoima u vezi predstojećih izmena podzakonskih akata o zahtevu i izgledu integrisanih dozvola. Ministarstvo zaštite životne sredine i projekat IED Srbija zajedno su organizovali skup sa ciljem prikupljanja informacija o identifikovanim problemima u postupku izrade integrisanih dozvola i razmatranja predloga o izmenama postojećih pravilnika. 

Cilj izmene podzakonskih akata u skladu sa postojećim Zakonom o IPPC je povećanje efikasnosti procesa izdavanja integrisanih dozvola i pojednostavljenje procedure kako za predstavnike industrije tako i nadležnih organa. 

Eksperti projekta IED Srbija predstavili su analizu usaglašenosti postojećih pravilnika sa Direktivom o industrijskim emisijama i predloge izmena pravilnika o zahtevu za integrisanu dozvolu, odnosno o izgledu integrisane dozvole.

Prevashodni cilj ovih konsultacija jeste da se prikupe informacije o trenutnom stanju kada je u pitanju izdavanje integrisanih dozvola i eventualnim problemima koji postoje, kao i da se utvrde mišljenja i stavovi prema predloženim predlozima podzakonskih akata. Ministarstvo će nastaviti konsultacije o izmenama pomenutih pravilnika i u narednom periodu pisanim putem nakon čega će uz podršku projekta biti izrađena nova podzakonska akta.