Održan sastanak radne grupe za izradu DSIPa za ETS direktivu

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu bio je domaćin sastanka radne grupe za pripremu Specifičnog plana implementacije Direktive (DSIP) o sistemu trgovine emisionim jedinicama (EU ETS). U okviru projekta IED Srbija izrađuje se DSIP za EU ETS i time pruža dodatna podrška pregovaračkom procesu sa Evropskom Unijom. Cilj DSIP-a je da osigura sveobuhvatnu integraciju sa Evropskim zelenim dogovorom i Zelenom agendom za Zapadni Balkan sa aspekta smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Ispred Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije članove radne grupe pozdravila je državna sekretarka Sandra Dokić dok je dekan fakulteta Petar Uskoković pozdravio učesnike kao domaćin sastanka.

U nastavku je Rikardo Kvađato, ključni tehnički ekspert projekta IED Srbija upoznao učesnike sa obimom i ciljem DSIP-a da bi u kasnijem izlaganju pojasnio način prikupljanja podataka za izradu plana i detalje tehničke analize. Međunarodni tehnički ekspert projekta IED Srbija – Silvija Zdravkova Bakardzhieva upoznala je prisutne sa principima i mehanizmima EU ETS kao i sa metodologijom njegove izrade. Zatim je podelila i prve rezultate projekta koji obuhvataju pravnu i administrativnu analizu stanja. Dragana Radulović je ispred Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije upoznala prisutne sa postojećim i predstojećim pravnim okvirom plana što je bio i uvod u diskusiju koja je usledila.

Sastanku su prisustvovali članovi radne grupe ispred Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Elektroprivrede Srbije, Naftne industrije Srbije, JKP Beogradske elektrane, Akreditacionog tela Srbije, Ministarstva za evropske integracije, Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije, Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Privredne komore Srbije i drugih udruženja.