Održan treći modul obuke za inspektore zaštite životne sredine

U okviru junske misije međunarodnih eksperata na projektu IED Srbija, održan je i treći modul obuke za inspektore zaštite životne sredine. 

Prvog dana Irski eksperti na projektu IED Srbija, Patrik Lorens Svini i Frenk Klinton, održali su radionicu o zagađenju vazduha koje potiče usled različitih procesa u okviru industrijskih aktivnosti, kao i merama za kontrolu i smanjenje industrijskih emisija u vazduh. 

Drugi dan radionice bio je posvećen buci, vibracijama i neprijatnim mirisima u životnoj sredini. Poput prethodnih i ova radionica obuhvatila je teorijski i praktičan rad. Na radionici su obrađene teme koje se tiču izvora buke i vibracija u industriji i pristupa u njihovom praćenju, uslova u dozvoli koji se tiču monitoringa buke i vibracija, zakonskog okvira za regulisanje neprijatnih mirisa u životnoj sredini, kao i tehnika za njihovu kontrolu, monitoring i procenu.

Međunarodni eksperti su trećeg dana radionice za inspektore održali pripremu za inspekcijski nadzor koja je podrazumevala zajednički i rad u grupama. U nastavku održana je obuka na terenu u okviru postrojenja Jelen Do koje posluje u okviru Carmeuse Grupe i koje se bavi proizvodnjom kreča, kompanije „Impol Seval“ iz Sevojna koja se bavi proizvodnjom aluminijuma i Unipromet iz Čačka koja se bavi proizvodnjom zaštitnih ograda, aluminijumskih panela i druge opreme za puteve.  Akcenat inspekcijskog nadzora bio je na temama obrađenim u okviru održanih radionica o upravljanju emisijama zagađujućih materija u vazduh, neprijatnim mirisima, bukom i vibracijama.  

Poslednjeg dana obuke za inspektore zaštite životne sredine održana je radionica posvećena izradi izveštaja iz inspekcijskog nadzora čime je uspešno i završena obuka za vodeći tim inspektora koja se odnosila na sprovođenje kontrole uslova propisanih integrisanim dozvolama. Trajala je petnaest radnih dana u periodu od oktobra 2022. do juna 2023. godine i obuhvatala je 6 ključnih tema: planiranje inspekcijskog nadzora, tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom, zagađenje zemljišta i podzemnih voda, zagađenje vazduha, buka, vibracije i neprijatni mirisi. Inspektorima koji čine vodeći tim su na kraju radionica dodeljeni sertifikati o uspešno završenoj obuci.