Održana decembarska misija međunarodnog tehničkog eksperta iz Nemačke

U sklopu projekta IED Srbija priprema se deo Specifičnog plana implementacije Direktive (DSIP) o industrijskim emisijama (IED) koji se odnosi na emisije isparljivih organskih jedinjenja (VOC) za postrojenja i aktivnosti koje koriste organske rastvarače. Svrha izrade ovog plana je da se za svakog operatera koji obavlja određene aktivnosti u kojima koristi organske rastvarače iznad propisanih količina, definišu mere i rokovi za potpuno usklađivanje sa zahtevima iz navedene direktive i to na način koji će omogućiti da se ne ugrozi njegovo redovno poslovanje.

U toku decembarske misije međunarodnog tehničkog eksperta na projektu IED Srbija dr Richarda Schlachte organizovane su posete industrijskim operaterima koji u svom radu koriste organske rastvarače i rad na terenu sa lokalnim ekspertima i projektnim timom. 

Prva poseta organizovana je u kompaniji „Color Print“ doo iz Novog Sada, koja posluje u okviru „Color Press Grupe“ i u kojoj se štampaju sva izdanja ove i sličnih kompanija. Sledeća terenska poseta upriličena je u kompaniji koja se bavi brodogradnjom „Shipyard Kladovo“ doo. U okviru misije takođe je organizovana i poseta kompaniji „SCS Plus“ d.o.o, Knjaževac koja se bavi proizvodnjom nameštaja. 

Na terenu su obrađene teme koje se tiču identifikacije aktivnosti koje su potencijalni izvori VOC emisija, određivanja potrošnje rastvarača i procene usaglašenosti sa Direktivom o industrijskim emisijama