Održana februarska misija međunarodnog tehničkog eksperta iz Nemačke

U okviru februarske misije međunarodnog tehničkog eksperta na projektu IED Srbija dr Riharda Šlahte organizovane su posete industrijskim operaterima koji u svom radu koriste organske rastvarače i rad na terenu sa lokalnim ekspertima i projektnim timom. 

Prva poseta organizovana je u preduzeću “Tipoplastika” iz Gornjeg Milanovca koja posluje u okviru Alco grupe. Delatnost ove kompanije je proizvodnja fleksibilne ambalaže za pakovanje prehrambenih i neprehrambenih proizvoda. Sledeća terenska poseta upriličena je u kompaniji „Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d“ iz Sevojna koje posluje u okviru Impol poslovne grupe i koja se bavi preradom aluminijuma u valjane, presovane, vučene, kovane, i druge vrste proizvoda. Organizovane su i posete preduzećima „Al Pack d.o.o.“ i „Rotografika d.o.o.“ iz Subotice. Kompanija „Al Pack“ proizvodi ambalažu od aluminijuma poput poklopaca, posuda, lakirane i kaširane aluminijumske folije, dok se „Rotografika“ bavi ofset tabačnom i roto štampom knjiga, časopisa i prospekata.Naredna poseta upriličena je u kompaniji „Gir d.o.o“ iz Kraljeva, koja se proizvodnjom i distribucijom savremenog nameštaja od punog hrastovog drveta. Poslednjeg dana misije organizovana je poseta preduzeću „Galeb Metal Pack“ iz Šapca koje se bavi proizvodnjom metalne ambalaže za proizvode namenjene prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji.

Poseta predstavnika projektnog tima, angažovanih eksperata i predstavnika nadležnih organa bila je i prilika da se kompanijama predstave zahtevi u vezi sa Poglavljem V Direktive. U okviru obilaska postrojenja analizirane su aktivnosti koje su potencijalni izvori emisija isparljivih organskih jedinjenja, upotreba organskih rastvarača i usaglašenost sa Direktivom o industrijskim emisijama.

U sklopu projekta IED Srbija priprema se deo Specifičnog plana implementacije Direktive (DSIP) o industrijskim emisijama (IED) koji se odnosi na emisije isparljivih organskih jedinjenja (VOC) za postrojenja i aktivnosti koje koriste organske rastvarače. Svrha izrade ovog plana je da se za svakog operatera koji obavlja određene aktivnosti u kojima koristi organske rastvarače iznad propisanih količina, definišu mere i rokovi za potpuno usklađivanje sa zahtevima iz navedene direktive i to na način koji će omogućiti da se ne ugrozi njegovo redovno poslovanje.