Održana junska misija međunarodnih eksperata iz Irske

Druga nedelja junske misije međunarodnih eksperata na projektu IED Srbija Patrika Lorensa Svinija i Frenka Klintona protekla je u nastavku obuka za inspekciju zaštite životne sredine za sprovođenje posebne kontrole uslova propisanih u integrisanoj dozvoli. Cilj obuka je poboljšanje kontrole i nadzora nad primenom zahteva iz integrisane dozvole postrojenja koja podležu Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Obukama su prisustvovali inspektori zaštite životne sredine sa nacionalnog i lokalnog nivoa. 

U okviru ove obuke organizovane su posete kompanijama Alumil Yu Industry A.D., AIK Bačka Topola d.o.o i šećerana u Pećincima.