Održana junska misija međunarodnog tehničkog eksperta iz Austrije

Usaglašavanje za Zaključcima o najboljim dostupnim tehnikama (BATC) ključni je korak u pronalaženju ravnoteže između unapređenja zaštite životne sredine i finansijskih uticaja prilikom implementacije zahteva Direktive o industrijskim emisijama (IED) u industriji. Jedna od aktivnosti projekta IED Srbija je uporedna analiza finansijskih efekata i uticaja na životnu sredinu koje bi uvođenje ovih tehnologija donelo u odabranim industrijskim sektorima. Na ovaj način projekat će pružiti podršku operaterima i nadležnim organima u obezbeđivanju relevantnih podatka o primeni BAT koje bi omogućile unapređenje zaštite životne sredine u isto vreme obezbeđujući održivost industrijske proizvodnje.

Međunarodni tehnički ekspert na projektu IED Srbija dr Johanes Fresner (Johannes Fresner) je u sklopu ove aktivnosti zajedno sa lokalnim ekspertima i članovima projektnog tima posetio odabrane predstavnike industrije koji podležu dobijanju integrisane dozvole i u okviru svojih proizvodnih aktivnosti vrše površinsku obradu materijala korišćenjem organskih rastvarača kao što su Valjaonica aluminijuma „Impol Seval“ iz Sevojna i „Papir print“, „Foka“ i „Tipoplastika“ iz Gornjeg Milanovca. Misija dr Fresnera trajala je nedelju dana i sprovedena je od 19 – 23. juna 2023. godine.