Održana martovska misija međunarodnih eksperata iz Irske

Jedna od ključnih aktivnosti u sklopu tehničke podrške koju projekat pruža nadležnim organima u Srbiji je podrška procesu izdavanja integrisanih dozvola. U saradnji sa predstavnicima nadležnih organa planirana je izrada petnaest nacrta integrisanih dozvola da bi se timski analizirali i rešavali izazovi vezani za određeni industrijski sektor. Izbor operatera za koje će biti izrađeni nacrti dozvola vrši se u dogovoru sa nadležnim Ministarstvom. Kako bi se obezbedila maksimalna podrška projekta, izbor operatera obuhvata različite industrijske aktivnosti i geografska područja. 

U trećoj grupi izabranih operatera za koje su izrađeni nacrti integrisanih dozvola je javno komunalno preduzeće „Regionalna deponija Pirot“ koje deponuje otpad sa teritorija opština Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka. Obilazak ovog postrojenja obavljen je uz prisustvo predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine, predstavnika Ambasade Švedske u Beogradu, Delegacije EU u Srbiji i članova projektnog tima. 

Usledio je obilazak Fabrike šećera u Pećincima, delu šećerane „Sunoko“ doo Novi Sad koja posluje u okviru MK Grupe. Proizvodni centar u Pećincima osnovan je 1976. godine a danas ima kapacitet prerade šećerne repe od preko 8.000 tona dnevno. Upriličena je i poseta preduzeću „Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d“ iz Sevojna koje posluje u okviru Impol poslovne grupe. Delatnost ove kompanije koja je u funkciji od 1975. godine je prerada aluminijuma u valjane, presovane, vučene, kovane i druge vrste proizvoda. Proces izdavanja ove dozvole odvija se u sklopu zajedničke podrške SIDA i UNDP kroz projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji”.