Održana obuka za integrisane dozvole za farme i nadležne organe

U Zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu, održana je dvodnevna obuka za nadležne organe odgovorne za izdavanje integrisanih dozvola i za operatere IPPC farmi u organizaciji Ministarstva zaštite životne sredine, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji i projekta IED Srbija. Ovo je druga u nizu sektorskih obuka koje su posvećene izgradnji i jačanju kapaciteta za izradu integrisanih dozvola. Događaju koji je organizovan u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine, prisustvovalo je preko osamdeset učesnika.

Sektor intenzivnog uzgoja živine i svinja predstavlja sektor sa najvećim brojem IPPC postrojenja u Srbiji. Cilj obuke bio je identifikacija eventualnih prepreka i prevazilaženje izazova u postupku izdavanja integrisane dozvole.

Događaj je započeo predstavljanjem rezultata programa podrške implementaciji Direktive o industrijskim emisijama u sektoru farmi u Srbiji u okviru kog je objavljen Priručnik za izradu zahteva za integrisanu dozvolu za sektor farmi. U nastavku su učesnici skupa imali prilike da se upoznaju sa postupkom izdavanja integrisanih dozvola u Republici Hrvatskoj sa fokusom na uvođenju opštih obavezujućih pravila za farme. Predstavnici projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ predstavili su podršku koju ovaj projekat pruža za sprovođenje Direktive kroz otvoreni poziv za dekarbonizaciju i zelenu industriju. Predstavljen je i IPARD III program podrške Republike Srbije investicijama u poljoprivredi za period 2021 – 2027. godine.

Pored pravnog okvira za izdavanje integrisanih dozvola prisutni su imali prilike i da se upoznaju sa relevantnim BAT zaključcima za operatere iz ovog sektora, i da zajedno sa ekspertima prođu kroz pripremu zahteva za integrisanu dozvolu za farme kao i kroz primere izdatih integrisanih dozvola za farme živine i svinja. 

Obuka je završena živom diskusijom koju su moderirali eksperti oba projekta. Predstavnici farmi iskoristili su priliku da prenesu svoja iskustva stečena u procesu izrade zahteva za integrisanu dozvolu kao i pri pripremi potrebne dokumentacije i pribavljanju neophodnih dozvola. 

Na kraju skupa predstavnici projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ ponovo su pozvali operatere da se prijave sa svojim projektnim predlozima na konkurs kroz otvoreni poziv kako bi obezbedili potrebno finansiranje za usklađivanje sa najboljim dostupnim tehnikama (BAT). Predstavnici projekta IED Srbija takođe su pozvali farme da se prijave za podršku pri izradi zahteva za IPPC dozvolu u okviru projekta, kao i lokalne samouprave koje su nadležne za izdavanje integrisane dozvole za farme za uzgoj živine i svinja za pomoć pri izradi nacrta integrisanih dozvola.