Održana radionica o programima i fondovima dostupnim privatnom sektoru

Radionica na temu programa i fondova dostupnih privatnom sektoru održana je u Privrednoj komori Srbije u organizaciji Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.

Dekan prof. dr Petar Uskoković pozdravio je prisutne u ime fakulteta koji realizuje projekat  “Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji” u okviru kog je radionica i bila organizovana. On je istakao da je osnovni cilj da se tokom radionice predstavnici kompanija bolje upoznaju sa aktuelnim programima podrške preduzetnicima i zahtevima svakog pojedinačnog programa, kao i da se upoznaju svi ključni akteri u procesu apliciranja za fondove, kao što su naučne institucije, nezavisni eksperti i civilni sektor.

Načelnica odeljenja za integrisane dozvole Ministarstva zaštite životne sredine Nada Lukačević istakla je napore predstavnika industrije u sklopu pripreme nacrta Pregovaračke pozicije za poglavlje 27.

Rukovodilac projekta dr Bojana Vukadinović u nastavku uvodnog dela radionice predstavila je projekat IED Srbija, plan realizacije sa posebnim osvrtom na treću komponentu u okviru koje je susret kompanija i potencijalnih fondova i organizovan. Ona je i najavila da će u narednoj fazi projektni tim obezbediti tehničku pomoć za unapređenje tri odabrane projektne ideje vezane za usaglašavanje sa zahtevima Direktive o industrijskim emisijama, do nivoa spremnosti za podnošenje prijave za finansijska sredstva.

Koordinator sektora za zaštitu životne sredine Privredne komore Srbije  Dušan Stokić istakao je značaj projekta za definisanje prelaznih rokova u pregovorima sa Evropskom komisijom za ispunjenje svih zahteva Direktive o industrijskim emisijama. 

U radnom delu Radionice Željka Dukić u ime Ministarsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja detaljno je predstavila programe “Eureka” i “Horizont 2020”. Budući da je i Nacionalna kontakt osoba za program “Horizont 2020”, prisutni predstavnici industije su imali prilike da čuju i statističke podatke vezane za ovaj program, kao i detaljne informacije kada je reč o pripremi i prijavljivanju projekata za ovaj program.

Dane Atanasković iz Fonda za inovacionu delatnost predstavio je programe podrške tehnološkim inovacijama ove institucije, a pre svega Program ranog razvoja za nova preduzeća i Program sufinansiranja inovacija.

U drugom delu radionice predstavljeni su IPARD programi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Slobodan Živanović, rukovodilac grupe za programiranje Ministarstva predstavio je akreditovane mere IPARD II programa, kao i nove sektore koje su obuhvaćene ovim programom. Nacionalne programe podsticanja preduzetništva Ministarstva privrede predstavila je Biljana Savković, a programe podrške tog Ministarstva finansirane iz evropskih fondova predstavila je Miona Popović Majkić.

Programe koje finansira Evropska banka za obnovu i razvoj – EBRD, predstavili su Dragoljub Gajić i Dejan Tonić.  Gajić, koji je rukovodilac predstavio je Program zelenih inovacionih vaučera i postignute rezultate u dosadašnjem toku realizacije. Radni deo Radionice je zatvorio Dušan Ankić, lokalni tehnički konsultant koji je predstavio Program podrške za unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća Zapadnog Balkana.

Biljana Jezdić, ekspert na projektu IED Srbija, je u završnici radionice predstavila Upitnik za kompanije čija je svrha efikasno sagledavanje potreba industrije u cilju definisanja sistemskih problema i eventualnog obezbeđivanja tehničke pomoći za njihovo rešavanje u okviru projekta koje je ranije najavljeno.

Prezentacije sa skupa u Privrednoj komori Srbije možete preuzeti ovde.

Projekat IED Srbija realizuje Tehnološko-metalurški fakultet, u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju i podršku Ambasade Švedske u Beogradu.