Održana radionica u Novom Sadu u okviru projekta IED Srbija

U oviru projekta „Zelena tranzicija – implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji 2021-2025“ održana je detaljna dvodnevna obuka o postupku izrade integrisanih dozvola. Radionica je održana u Novom Sadu uz posetu postrojenju Regionalna deponija u Subotici u sklopu misije međunarodnih eksperata na projektu.

Učesnike skupa pozdravila je Bojana Vukadinović, rukovodilac projekta, a zatim su međunarodni eksperti na projektu Tom Staford (Tom Stafford), Frenk Klinton (Frank Clinton) i Leo Svini (Leo Sweeney) govorili o opštim principima izrade integrisanih dozvola, Seviljskom procesu, propisivanju uslova u dozvoli u skladu sa BAT zaključcima i ostalim srodnim temama sa posebnim osvrtom na izradu integrisane dozvole za deponije. 

Radionici je prisustvovala Aleksandra Imširagić Đurić, pomoćnik ministra, i zaposleni iz Ministarstva, pokrajinskog sekretarijata i lokalnih samouprava koji rade na izdavanju integrisanih dozvola, kao i predstavnici drugih odeljenja Ministarstva koji se bave upravljem otpadom, vodama, emisijom buke, udesima i drugim pitanjima koje obuhvata IPPC dozvola.

Agendu ovog događaja možete pogledati ovde.