Održana radionica za studente „Uvod u Direktivu o industrijskim emisijama“

Radionica posvećena studentima Tehnološko-metalurškog fakulteta, održana je 9. decembra 2020. godine online. Nakon uvodnog obraćanja prof. dr Petra Uskokovića, dekana Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, rukovodilac projekta dr Bojana Vukadinović i Rikardo Kvađato ključni tehnički ekspert na projektu IED Srbija predstavili su njegove glavne komponente. Sandra Milićević Sperlić, načelnica Odeljenja za evropske integracije Ministarstva zaštite životne sredine održala je prezentaciju o pripremnom procesu za Pregovaračku poziciju za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene. Prvi sekretar Ambasade Švedske gospođa Ida Rojtersverd je predstavila studentima Direktivu o industrijskim emisijama i srodne teme koje se tiču legislative EU, dok je dr Tom Staford, međunarodni stručnjak na projektu, predstavio primere dobre prakse iz industrije kao i iskustva u primeni Direktive u Evropskoj uniji. Profesor Melina Kalagasidis Krušić je bila moderatorka diskusije koja je potom usledila.

Agendu Zoom radionice možete pogledati ovde, a prezentacije sa radionice ovde.