Opština Kula izdala integrisanu dozvolu za farmu koka nosilja

Odeljenje za investicije, zaštitu životne sredine i energetski menadžment Opštinske uprave Kula izdalo je, po zahtevu operatera „Animal Commerce“ d.o.o. Beograd, integrisanu dozvolu za obavljanje aktivnosti intenzivnog uzgoja koka nosilja farmi Kruščić, koja se nalazi na teritoriji ove opštine. Firma „Animal Commerce“ je jedan od najvećih proizvođača konzumnih jaja u Srbiji.

Projektni tim IED Srbija je u okviru tehničke podrške nadležnim organima uspostavio saradnju sa lokalnom samoupravom Kula, što je rezultiralo izdavanjem još jedne integrisane dozvole za farme.

Farmu Kruščić su predstavnici lokalne samouprave posetili 10. novembra 2020. godine kako bi simbolično uručili  operateru integrisanu dozvolu koja je ujedno i prva integrisana dozvola koju je izdala opštinska uprava Kula.

Tekst obaveštenja o izdavanju integrisane dozvole operateru „Animal Commerce“ d.o.o. na lokaciji farme koka nosilja Kruščić objavljeno je na sajtu Opštine Kula.

Projekat IED Srbija će i u narednom periodu nastaviti da pruža tehničku pomoć operaterima i nadležnim organima u procesu izdavanja integrisanih dozvola za farme u sklopu svojih projektnih aktivnosti.