Opština Lajkovac izdala prvu integrisanu dozvolu

Prva integrisana dozvola izdata je u opštini Lajkovac po zahtevu operatera „Vindija“ d.o.o. za rad celokupnog postrojenja i obavljanje intenzivnog uzgoja tovnih pilića – brojlera na lokaciji farme Ruklada.

Opština Lajkovac je prva od ukupno deset lokalnih samouprava koja je dobila tehničku pomoć projekta IED Srbija u izradi nacrta integrisane dozvole za farme.

Tim stručnjaka IED Srbija pruža kontinuiranu podršku nadležnim organima u pripremi novih integrisanih dozvola koristeći obrazac koji je izrađen u toku prethodnog projekta IPPC farme i preko periodičnog organizovanja sastanaka na kojima se razmatraju i rešavaju sva pitanja vezana za pripremu dozvola.

Celokupni tekst rešenja opštine Lajkovac o izdavanju integrisane dozvole operateru „Vindija“ na lokaciji farme Ruklada možete pročitati na internet stranici opštine: http://www.lajkovac.org.rs/integrisane-dozvole/