Opština Velika Plana izdala prvu integrisanu dozvolu

Odeljenje za urbanizam i građevinu, imovinsko-pravne i komunalno-stambene poslove Opštinske uprave opštine Velika Plana izdalo je, po zahtevu operatera „UNION MZ“ d.o.o, Požarevac, integrisanu dozvolu za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti intenzivnog uzgoja svinja na farmi „Trnovče“, u selu Trnovče.

Projektni tim IED Srbija u okviru tehničke podrške usmerava svoje aktivnosti kako na podršku operaterima tako i nadležnim organima u procesu izdavanja integrisanih dozvola. Kroz uslugu Help Desk-a, predstavnici farme svinja “Trnovče” su se obratili projektnom timu IED Srbija za pomoć pri ažuriranju zahteva za integrisanu dozvolu shodno sprovedenim radovima na renoviranju farme kao i pripremama za predaju dokumentacije nadležnom organu. IPPC dozvola ishodovana je kao rezultat saradnje između predstavnika lokalne samouprave opštine Velika Plana, Odeljenja za integrisane dozvole Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i projektnog tima IED Srbija.

Ovo je prva integrisana dozvola koju je izdala opština Velika Plana i druga koja je izdata za farmu svinja u Srbiji.

Projekat IED Srbija će i u narednom periodu nastaviti da pruža tehničku pomoć operaterima i nadležnim organima u procesu izdavanja integrisanih dozvola za farme u sklopu svojih projektnih aktivnosti.