Otvoren novi poziv inicijative „Prihvati cirkularni izazov“

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo poziv za sprovođenje mera u 2024. godini

Republika Srbija poslednjih godina posvećena je zelenoj tranziciji i održivom razvoju kao globalnoj inicijativi, kojom se ostvaruje rast i razvoj privrede uz očuvanje životne sredine i postizanje blagostanja ljudi. Zelena tranzicija podrazumeva i prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju i doprinosi ispunjenju ciljeva UN Agende 2030 i smanjenju klimatskih promena u skladu sa Pariskim sporazumom. Privreda ima ključnu ulogu u ovoj tranziciji kroz primenu novih biznis modela kojima se postiže ušteda resursa i energije i smanjene zagađenja vode, vazduha i zemljišta. Principi cirkularne ekonomije ostvaruju se kroz optimizaciju proizvodnih procesa, primenu najboljih dostupnih tehnika, cirkularni dizajn proizvoda, pravilno postupanje sa otpadom, primenu mera energetske efikasnosti, korišćenje obnovljivih izvora energije, kao i primenu standarda i dobrovoljnih instrumenata.

U želji da primeri dobre prakse budu vidljiviji, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije je u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u 2022. godini pokrenulo inicijativu pod nazivom „Prihvati cirkularni izazov“. Inicijativa je bila namenjena društveno odgovornim kompanijama koje u svom poslovanju primenjuju principe cirkularne ekonomije i održivog razvoja, čime doprinose očuvanju životne sredine i zdravlja ljudi i pokazuju svoju brigu za društvenu zajednicu. Izazov su prihvatile mnoge kompanije od kojih je deset izabrano da predstave svoje planirane mere na konferenciji održanoj 21. decembra 2022. godine.

Ove godine nastavlja se sa predstavljanjem dobrih praksi i inovacija koje doprinose zelenoj tranziciji našeg društva. Pozivamo vas da se prijavite na novi poziv za izazov i da na konferenciji koja će biti organizovana 15. novembra 2023. godine predstavite neku od planiranih mera. Na istoj konferenciji moći ćete da čujete i šta su realizovale kompanije koje su u prethodnoj godini predstavile svoje planove.

Inicijativa podrazumeva prijavu mere koja će se sprovoditi u 2024. godini a odnosi se na primenu koncepta cirkularne ekonomije i održivog poslovanjaMerom se mora postići konkretna ušteda resursa ili energije, a rezultati moraju biti prikazani kroz merljive indikatore.

Događaj će biti medijski propraćen jer je ideja da se pokaže kako i u Srbiji posluju kompanije koje mogu biti predvodnici zelene tranzicije i primeri dobre prakse u održivom poslovanju.

Od podnetih prijava stručna komisija će izabrati deset najboljih ideja koje će biti predstavljane na konferenciji 15. novembra 2023. godine. Kompanije koje budu izabrane imaće obavezu da do kraja 2024. godine realizuju meru i prikažu rezultate na događaju koji će biti organizovan sa ciljem da se predstave rezultati i primeri dobre prakse krajem 2024. godine. Za inicijativu ne mogu da se pridave kompanije koje se bave proizvodnjom duvanskih i alkoholnih proizvoda.

Prijavljivanje na ovaj poziv za izazov vrši se isključivo elektronskim putem, popunjavanjem obrasca koji možete pronaći OVDE.

Prijave se podnose do 1. novembra 2023. godine na e-mail: cirkularna@eko.gov.rs. Za dodatne informacije u vezi inicijative možete se obratiti Aleksandri Vučinić, šefici Odseka za cirkularnu ekonomiju i održivi razvoj na email: aleksandra.vucinic@eko.gov.rs ili broj telefona: 011/311-0713.