Počela obuka iz primene propisa u oblasti zaštite životne sredine za studente

Ciklus predavanja za studente Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu pod nazivom „Primena propisa iz oblasti zaštite životne sredine: od teorije do prakse“ otpočeo je sredinom novembra meseca temama koje se tiču Zakona o zaštiti životne sredine i procesima integracije u Evropsku uniju.

U okviru prve teme obuke projektni tim predstavio je aktivnosti koje su sprovedene radi unapređenja kvaliteta pregovaračke pozicije i pripreme Specifičnog plana implementacije (DSIP) za Direktivu o industrijskim emisijama (IED) i Direktivu o sistemu za trgovanje emisijama EU (EU ETS) koje su obuhvaćene drugom i trećom fazom projekta IED Srbija. 

Obuka je organizovana u skladu sa Sporazumom o saradnji koji su potpisali Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije (MZŽS) i Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu (TMF). Projekat IED Srbija u potpunosti podržava ovu saradnju, a članovi projektnog tima učestvovaće i u teorijskom i praktičnom delu obuke kada tema bude u skladu sa projektnim aktivnostima.

Sveobuhvatan program predavanja pripremljen za studente završnih godina osnovnih studija, kao i studente master i doktorskih studija, obrađivaće različite aspekte zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine, poput procene uticaja na životnu sredinu, integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja, upravljanja otpadom, kvaliteta vazduha, klimatskih promena, cirkularne ekonomije, održivosti i drugih. Obuka će trajati devet nedelja i sastojaće se od jedne dvosatne sesije nedeljno a predavanja će držati zaposleni u Ministarstvu zaštite životne sredine pružajući pored znanja i dragocena iskustva u sprovođenju predmetne teme. 

Cilj obuke je da osnaži mlade inženjere koji će, po završetku studija, imati ključne uloge u industrijama koje su u obavezi da poštuju propise o zaštiti životne sredine. Pored intenzivne teorijske obuke, planirane su i posete predstavnicima industrije u okviru praktičnog dela predavanja. Na kraju programa, nakon položenog ispita, uspešni polaznici dobiće sertifikate o završenoj obuci.