Podrška lokalnim samoupravama u izdavanju integrisanih dozvola

Na Tehnološko-metalurškom fakultetu održana je radionica u okviru komponente projekta koja ima za cilj da pruži podršku lokalnim samoupravama u pripremi nacrta integrisanih dozvola za operatere iz sektora prehrambene industrije. Radionici su prisistvovali međunarodni eksperti na projektu iz Irske, lokalni eksperti na projektu kao i predstavnici nadležnih organa za izdavanje integrisanih dozvola.

Na radionici je pre svega bilo reči o praktičnim procedurama provere pri posetama operaterima koji su u obavezi pribavljanja IPPC dozvole. U okviru ove aktivnosti na projektu biće izrađeno 10 nacrta integrisanih dozvola za 10 IPPC operatera iz različitih podsektora prehrambene industrije.