Podrška lokalnim samoupravama u izdavanju integrisanih dozvola

Prva radionica u okviru aktivnosti 2.3 projekta koja se odnosi na pružanje podrške lokalnim samoupravama u izdavanju integrisanih dozvola održana je 21. novembra uz prisustvo predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine – Odeljenja za integrisane dozvole, lokalnih samouprava i domaćih i stranih eksperata angažovanih na projektu.

Cilj je pomoć nadležnim organima i operaterima iz sektora prehrambene industrije u procesu sprovođenja Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Aktivnost je počela u septembru 2018. godine i traje do decembra 2019. godine.

U okviru ove aktivnosti predviđena je izrada deset nacrta integrisanih dozvola za postrojenja prehrambene industrije, kao direktna pomoć lokalnim samoupravama koje su prema pomenutom zakonu nadležne za izdavanje integrisanih dozvola za ova postrojenja.

Osim obuka koje će biti organizovane u toku trajanja projekta, predstavnici lokalnih samouprava imaće i stalnu pomoć eksperata sa projekta pri izradi nacrta dozvola.

Na radionici su predstavljene kompanije koje su do sada stekle uslove da učestvuju u ovoj aktivnosti, a bilo je reči i o nedostacima i problemima sa kojima se susreću kompanije i nadležni organi. Tokom predstavljanja trenutnog stanja, statusa dokumentacije i mogućih problema pri izradi i izdavanju dozvola za izabrane operatere iz sektora prehrambene industrije strani eksperti su aktivno učestvovali i dali svoja mišljenja i preporuke za dalji rad.

Agendu događaja možete pogledati ovde.