Poseta preduzeću „Sojaprotein“ u okviru misije međunarodnog eksperta na projektu

Uz prisustvo predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine, predstavnika Ambasade Švedske u Beogradu i članova projektnog tima organizovana je poseta preduzeću „Sojaprotein“ iz Bečeja u okviru misije međunarodnog eksperta na projektu IED Srbija Riharda Šlahte.

Povod posete je pružanje podrške Ministarstvu u pripremi Specifičnog plana implementacije Direktive o industrijskim emisijama za operatere koji u svojim proizvodnim procesima koriste organske rastvarače. Specifičnim planom implementacije Direktive (DSIP) definišu se mere i rokovi za potpuno usklađivanje ovih operatera za zahtevima Poglavlja V Direktive. Preduzeće „Sojaprotein“ je na listi VOC operatera na koje se odnose odredbe Direktive te je na primeru ovog preduzeća sprovedena cela procedura od prikupljanja podataka o proizvodnom procesu i utrošku rastvarača do ocene usaglašenosti proizvodnog pogona sa odredbama Poglavlja V IED kao i identifikacija eventualnih mera i rokova za ostvarivanje pune usaglašenosti. 

Projektni tim i uvažene goste primili su predstavnici rukovodstva preduzeća „Sojaprotein“ i predstavnici kompanije ADM koja je novi vlasnik ovog preduzeća. „Sojaprotein“ je najveća fabrika za preradu soje u Srbiji koja spada i u najznačajnije prerađivače NON-GMO soje u Evropi. Ovo preduzeće ishodovalo je integrisanu dozvolu u junu 2015. godine a u septembru ove godine podnelo je zahtev Ministarstvu za izdavanje nove.