Poseta regionalnoj deponiji Pirot u okviru misije međunarodnih eksperata na projektu

Martovska misija međunarodnih eksperata na projektu počela je u Gradskoj skupštini grada Pirota učešćem na radionici „Odvajanje kućnog otpada“ koja je organizovana u okviru istoimenog projekta „O-dva-ja-mo“ koji je pokrenulo Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, uz podršku Evropske Unije i Švedske. Usledila je poseta javno komunalnom preduzeću „Regionalna deponija Pirot“ koje deponuje otpad sa teritorija opština Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka, uz prisustvo predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine, predstavnika Ambasade Švedske u Beogradu, Delegacije EU u Srbiji, predstavnika opština i članova projektnog tima.

Upravo je preduzeće „Regionalna deponija Pirot“ jedno od operatera izabrano u saradnji sa nadležnim Ministarstvom, za koje će u okviru projekta biti izrađen nacrt integrisane dozvole. Naime, kako bi se obezbedila maksimalna podrška projekta, vrši se izbor operatera koji pripadaju različitim industrijskim sektorima obuhvaćenim Direktivom, kao i različitim okruzima u Srbiji. 

U okviru martovske misije međunarodnih eksperata na projektu organizovane su terenske posete preduzećima iz treće grupe izabranih operatera. Podrška procesu izdavanja integrisanih dozvola predstavlja jednu od ključnih aktivnosti u sklopu tehničke podrške koju projekat pruža nadležnim organima u Srbiji. Planirana je izrada petnaest nacrta integrisanih dozvola u saradnji sa predstavnicima nadležnih organa kako bi se timski analizirali i rešavali pravni i tehnički izazovi vezani za određeni industrijski sektor.