Posete VOC operaterima u okviru misije međunarodnog eksperta na projektu

Misija međunarodnog eksperta Riharda Šlahte organizovana je poslednje nedelje oktobra meseca u okviru projektne aktivnosti 1.2 koja se odnosi na završetak izrade Specifičnog plana implementacije Direktive o industrijskim emisijama. Projekat IED Srbija pripremio je DSIP za IED u okviru prethodne faze projekta ali je zbog neophodnosti uključivanja operatera koji koriste isparljiva organska jedinjenja (VOC) u svojim proizvodnim procesima, a koji su identifikovani tokom realizacije projekta eVOC Srbija, u izradi nacrt DSIP-a za Poglavlje V ove Direktive. 

Posete međunarodnog i lokalnih eksperata upriličene su u preduzećima koja pripadaju različitim industrijskim sektorima i koja se bave različitim VOC aktivnostima. Prvog dana misije organizovana je poseta Gornjem Milanovcu i kompanijama „Flint Group“ i „Helios“ koje pripadaju sektoru proizvodnje preparata za premazivanje, lakova, mastila i adheziva. Narednog dana upriličena je poseta kompaniji „Tarkett“ iz Bačke Palanke koja pripada sektoru premazivanja drveta i drugih površina. Trećeg dana misije zajedno sa predstavnicima nadležnog Ministarstva i Ambasade Švedske posetili smo kompaniju „Sojaprotein“ iz Bečeja koja se bavi ekstrakcijom biljnih ulja i životinjskih masti. Poseta Navoj Pazovi i preduzetnici Aleksandri Stojiljković koja vodi radnju za hemijsko čišćenje organizovana je tokom poslednjeg dana misije.

Pored podrške Ministarstvu, misija međunarodnog eksperta organizovana je i kao vid pomoći i podrške operaterima u identifikaciji i otklanjanju eventualnih neusaglašenosti sa graničnim vrednostima emisije i mera neophodnih za postizanje pune usklađenosti sa Direktivom o industrijskim emisijama.