Predstavljene aktivnosti i rezultati rada na izradi DSIP

Projektni tim IED Srbija prezentovao je predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine dosadašnje aktivnosti i rezultate rada na izradi Specifičnog plana implementacije Direktive o industrijskim emisijama.

Domaći eksperti na projektu predstavili su stanje u svakom sektoru industrije i listu operatera koji iz tehničkih ili finansijskih razloga ne mogu da se u potpunosti usaglase sa graničnim vrednostima emisija propisanim najboljim dostupnim tehnikama i kojima treba produženi period za implementaciju zahtevanih mera.

Stručnjaci iz inostranstva napravili su uporednu analizu po sektorima industrije i naveli primere koji su se glavni problemi u izradi tehničkog dela DSIP javljali u njihovim zemljama. Finansijski eksperti predstavili su status finansijskih analiza koje su do sada urađene i govorili su o glavnim poteškoćama i rizicima, kao i aktivnostima koje su planirane u narednom periodu.