Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 o životnoj sredini usvojena od strane Vlade Republike Srbije

Vlada Republike Srbije donela je odluku o dostavljanju Evropskoj komisiji usvojene Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 o životnoj sredini. U procesu priprema Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 izrađen je i Specifičan plan implementacije Direktive (DSIP) za Direktivu o industrijskim emisijama (IED) u saradnji sa projektom IED Srbija. Plan opisuje neophodne mere za potpunu transpoziciju IED kao i za sprovođenje odredbi ove direktive na institucionalnom nivou, kao i nivou svakog operatera.

Plan za punu transpoziciju IED uključuje sve dopune pravnih akta koje je Vlada Srbije identifikovala kao neophodne za uspostavljanje zakonodavnog okvira i obezbeđivanje pune implementacije Direktive. Dokument predstavlja planirane aktivnosti Ministarstva i ostalih institucija sa ciljem da se obezbedi pun kapacitet za izvršavanje zadataka koje zahteva implementacija IED. Konačno, dokument uključuje i specifične planove za potpuno usklađivanje svakog operatera za koji je tražen dodatni implementacioni period. Za svako od ovih industrijskih postrojenja opisane su: mere za postizanje usklađenosti sa BAT zahtevima i prateći troškovi, izvori finansiranja i raspored investicija, tržišna, finansijska i socijalna analiza, kao i argumenti o tome kako odloženi rokovi za postizanje usklađenosti neće naneti dodatnu štetu životnoj sredini niti potencijalno narušiti konkurentnost ovih industrija na tržištu EU.

Pregovaračka pozicija je veoma kompleksan dokument u čijoj izradi je učestvovalo 150 predstavnika iz 28 institucija i državnih organa Republike Srbije. Osim teksta, Pregovaračka pozicija sadrži ukupno 14 priloga, odnosno 1650 strana teksta, i obrazlaže finansijski okvir za aktivnosti u narednom periodu, kako bi Republika Srbija dostigla standarde Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine.

Usvajanjem Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 o životnoj sredini stvaraju se uslovi za otvaranje još jednog veoma važnog poglavlja u 2020. godini u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji.