Prevencija, usklađenost i sprovođenje zakona

Direktiva o industrijskim emisijama (IED) Evropske unije, osnovni je pravni instrument EU za kontrolu i smanjenje industrijskih emisija koje imaju nepovoljan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Ova Direktiva, koja obuhvata i IPPC direktivu, sadrži obavezne zahteve u pogledu inspekcije i kontrole industrijskih postrojenja koji se obezbeđuju na osnovu specifičnih kriterijuma vezanih za planiranje, vršenje, izveštavanje i praćenje. 

O inspekciji za zaštitu životne sredine kao ključnom mehanizmu za efikasnu primenu i sprovođenje zakona u oblasti životne sredine razgovarali smo sa gospodinom Dejanom Furjanovićem, pomoćnikom ministra iz Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije dok nam je gospodin Momir Boljanić, načelnik odeljenja za industriju u sektoru za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini predstavio rad inspekcije u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine. 

Više o programu obuke za izabrani tim inspektora za zaštitu životne sredine koji je sproveden u okviru projekta IED Srbija imali smo prilike da čujemo od gospodina Patrika Lorensa Svinija međunarodnog tehničkog eksperta projekta.

Svi zainteresovani se sa sadržajem lifleta mogu upoznati ovde.