Projekat IED Srbija deo “EU zelenog dana” u Subotici

Nakon Šapca i Užica, EU zeleni dan održan je i u Subotici kao deo kampanje EU “Pogledaj oko sebe. Pokreni se!”. Panel diskusiju o učešću lokalnih aktera u zaštiti životne sredine i predstavljanje uspešnih projekata iz ove oblasti finansiranih iz zemalja EU, otvorio je šef Delegacije Evropske unije u Srbiji ambasador Sem Fabrici. Svojevrsnom dijalogu sa predstavnicima organizacija civilnog društva održanom na Otvorenom univerzitetu u Subotici prisustvovali su i predstavnici IED projekta ključni tehnički ekspert Rikardo Kvađato (Riccardo Quaggiato) i ekspert za IPPC farme Aleksandar Ćosović.

„U sklopu prve komponente projekta IED Srbija pripremljen je Specifični plan implementacije Direktive o industrijskim emisijama (DSIP za IED), što predstavlja doprinos projekta pregovaračkoj poziciji za poglavlje 27“ rekao je Kvađato. On je napomenuo da je projektni tim u sklopu ove aktivnosti analizirao više od 200 operatera iz različitih sektora industrije širom Srbije prikupljajući podatke potrebne za procenu njihove usaglašenosti sa standardima Evropske unije.

Komentarišući ulaganja EU u sektor poljoprivrede u Srbiji, Ćosović je istakao podršku koju je do sada pružila Švedska kroz finansiranje projekata IPPC farme i IED Serbia. U okviru ovih projekata obezbeđena je direktna pomoć operaterima i nadležnim organima u ispunjavanju obaveza koje proističu iz Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja.

Osim pomenutih, u diskusiji su učestvovali i šef sektora operacija Delegacije EU u Srbiji Sakelaris Hurdas (Sakellaris Hourdas), direktor službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Gradske uprave Subotica, Žika Reh, direktorka Centra za ekologiju i održivi razvoj Subotica (CEKOR) Nataša Đereg i , kao domaćin događaja, Snježana Mitrović iz sektora za održivi razvoj Otvorenog univerziteta Subotica. U diskusiji su učestvovali predstavnici organizacija civilnog društva Severne Bačke i zainteresovana javnost.