Projekat IED Srbija na sastanku albanske delegacije i Ministarstva

Trodnevna poseta delegacije Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Albanije Ministarstvu zaštite životne sredine i Ministarstvu evropskih integracija Republike Srbije, organizovana je sa ciljem razmene iskustva u oblasti evropskih integracija za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene.

Studijska poseta albanske delegacije upriličena je u okviru Programa „Podrška albanskim pregovorima u životnoj sredini – Poglavlje 27“ (SANE27) sa ciljem prenošenja konkretnih znanja i srpskog iskustva iz procesa pregovora sa Evropskom unijom koji se tiču Poglavlja 27. Najviše interesovanja bilo je za pregovaračku strukturu Poglavlja 27, koordinaciju sa drugim institucijama koje su članovi Pregovaračke grupe 27, ali i pitanja u vezi sa transpozicijom i implementacijom propisa iz oblasti hemikalija, zaštite vazduha, zaštite prirode i industrijskog zagađenja. Na ova pitanja odgovarali su predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva za evropske integracije, kao i eksperti projekta IED Srbija. U okviru prethodnog projekta IED Srbija naime je pripremljen Specifični plan implementacije Direktive (DSIP) o industrijskim emisijama koji će biti dopunjen i završen u okviru novog projekta zajedno sa pripremom Specifičnog plana implementacije Direktive EU o sistemu trgovine emisijama (EU ETS).

Program SANE27 druga faza ima za cilj da pruži tehničku pomoć Ministarstvu turizma i životne sredine Albanije u procesu pripreme Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27. Program realizuje “Brooks Hannas & Partners” a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Izvor slika: Sane27