Projekat IED Srbija na sastanku Pregovaračke grupe za Poglavlje 27

Sastanak Pregovaračke grupe za Poglavlje 27 (životna sredina) u vezi sa komentarima Evropske komisije na drugi nacrt Pregovaračke pozicije i planom aktivnosti za dalju dopunu i njeno slanje odrzan je sredinom marta u Palati Srbije. Menadžerka IED projekta, Bojana Vukadinović predstavila je status pripreme Specifičnog plana implementacije Direktive (DSIP) o industrijskim emisijama, koji se sprovodi u okviru prve komponente projekta IED Srbija. Evropska komisija je krajem februara poslala komentare na drugi nacrt Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27. Šefica Pregovaračkog tima Srbije sa EU Tanja Miščević izjavila je na sastanku da su DSIP-ovi veoma važni, jer prate sprovođenje pregovaračke pozicije i istakla da moraju dobiti garanciju Vlade Srbije da će biti sprovedeni. Ona je dodala da je planirano da do kraja godine na sednici Vlade Srbije bude usvojena Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 kao i specifični planovi implementacije.

Foto: Tanjug/Ministarstvo zaštite životne sredine