Promocija tehnološkog unapređenja u lancu proizvodnje hrane

Aktivnost 3.1: Analiza potencijalnih projekata u lancu prehrambene industrije

Ovom aktivnošću izvršiće se sveobuhvatna analiza tekućih programa u oblasti zaštite životne sredine, a biće sprovedena i anketa o projektima čija je realizacija u toku ili koje planiraju kompanije uključene u ovaj projekat. Aktivnost će obuhvatiti i analizu prednosti, slabosti, mogućnosti i rizika (SWOT analiza) potencijalnih projekata koji uključuju tehnološko unapređivanje u lancu prehrambene industrije u Srbiji, imajući u vidu teme kao što su energetska efikasnost, potrošnja i upravljanje vodama, tretman otpadnih voda, reciklaža i ponovna upotreba otpada ili sporednih proizvoda. U analizi potencijalnih projekata, vodiće se računa da su u skladu sa zahtevima Direktive o industrijskim emisijama i da li će implementacija identifikovanih projekata pomoći operaterima da se usaglase sa najboljim dostupnim tehnikama i relevantnim graničnim vrednostima emisije.

Aktivnost 3.2: Priprema predloga projekata

Na osnovu ishoda analize, projektni tim će identifikovati određene projekte u oblasti zaštite životne sredine za uključenje kompanija iz lanca prehrambene industrijekoji će Tehnološko-metalurški fakultet sprovesti uz potencijalne finansijske programe. Pripremiće se lista projekata kako bi se obezbedila spremnost za podnošenje zahteva za sredstva (Inovacioni fond, H2020, Erasmus+, Zeleni fond, drugi programi) odmah po objavljivanju poziva za dostavljanje predloga.